Regeringen har besluttet at overdrage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og andre færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Formålet er at sikre en forbedret service på kørekortområdet til gavn for borgerne, samtidig med, at der frigives betjente til andre vigtige politiopgaver.

Dansk Kørelærer-Union er meget tilfreds med, at der er blevet lyttet til vores anbefaling om at samle hele kørekortområdet under samme Ministerium

Transport-,Bygnings- og Boligministeriet har lagt nedenstående på deres hjemmeside

Der er i dag mange myndigheder involveret i administrationen af kørekortområdet. Derfor ønsker regeringen at samle regeludstedelsen og administration i én og samme myndighed i Færdselsstyrelsen med det formål at sikre en mere helhedsorienteret administration af området og forenkle sagsgangene.

– Det giver rigtig god mening at samle en række færdselsopgaver i Færdselsstyrelsen. På den måde kan vi give borgerne en bedre, hurtigere og mere tidssvarende service for deres penge, og forhåbentligt nedbringe ventetiderne på området yderligere, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Samtidig vil overdragelsen frigøre et større antal betjente, som i stedet for at lave administrative opgaver på færdselsområdet, vil blive beskæftiget med andre vigtige politiopgaver.

Ud over kørekortopgaver vil udstedelse af førerkort (takografkort) og særtransporttilladelser flytte fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, som længe har arbejdet for overdragelsen udtaler:

– Jeg glæder mig over, at vi med denne overflytning af opgaver sikrer bedre sammenhæng og styrker borgernes service omkring køreprøver og fornyelse af kørekort. Desuden har vi imødekommet ønsket fra en samlet transportbranche om at flytte relevante opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen, herunder administrationen af kørekort, særtransporter og takografkort.

Overflytningen af opgaverne vil ske med virkning fra 1. januar 2020. Den nærmere organisering af opgaven i Færdselsstyrelsen vil blive fastlagt i den kommende tid, men ansøgning om kørekort vil fortsat ske til kommunen