Om DKU

Hovedorganisationen for kørelærere i Danmark

Dansk Kørelærer-Union (DKU) er den ældste og med et medlemstal på ca. 700 den absolut største brancheorganisation inden for kørelærerområdet.

DKU er repræsenteret i alle relevante fora inden for branchen og har dermed stor mulighed for indflydelse på de vilkår, der er i kørelærerbranchen og den danske køreuddannelse. Dette betyder samtidig stor mulighed for at holde medlemmerne fagligt opdateret, således at de kan yde en god og seriøs køreundervisning

Vores hovedkontor i Roskilde yder ligeledes i meget stort omfang faglig rådgivning til både medlemmer og borgere.

Tilsluttet  Nordisk Trafikskole Union og Europäische Fahrlehrer Association

Vores formål

Dansk Kørelærer-Unions formål er at samle kørelærerforeninger og kørelærere i en faglig organisation til varetagelse af kørelærerbranchens interesser, herunder at repræsentere kørelærerbranchen over for myndigheder, pressen og udenlandske organisationer samt afholdelse af kurser m.m.

Derudover assisterer vi vores lokalforeninger i deres arbejde med at sikre tilfredsstillende arbejdsvilkår lokalt.

Medlemskab

Såfremt du som kørelærer ønsker medlemskab af Dansk Kørelærer-Union bedes du udfylde denne indmeldelsesformular.