Forsøgsordningen vil være gældende indtil det eventuelt besluttes, at der skal gælde andre regler på området.

Den 3-årige forsøgsordning om kørekort til 17-årige startede den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har ingen udløbsdato. Det betyder, at forsøgsordningen fortsat er gældende, når der den 1. januar 2020 er gået tre år. 17-årige kan herefter stadig få udstedt kørekort efter de regler, der er fastsat i forsøgsordningen.

https://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Korekort-til-17-aarige.aspx