Kurser

Efteruddannelse af kørelærere

Dansk Kørelærer-Union er blevet godkendt af færdselstyrelsen til at afvikle efteruddannelseskurser for kørelærere.

Fra 1. januar 2016 skal alle kørelærere i forbindelse med deres fornyelse af kørelærergodkendelsen have gennemført et efteruddannelseskursus med varighed på 5 dage. Kurset kan tages inden for et år før udløb af godkendelsen.

Særlig godkendt kørelærer (EasyDrive, Glostrup)

Storkøbenhavns kørelærerskole er godkendt af Færdselsstyrelsen til at afholde kursus for Særlige godkendte kørelærere.

Hvem kan deltage:
Alle godkendte kørelærere.

Varighed:
Kurset har en varighed på 3 kursus dage á 8 timer og 15 minutter. Der er mødepligt alle dage, fravær medfører at der ikke udstedes kursusbevis.

Hvor afholdes kurset:
Kurserne afholdes i EasyDrive.dk’s kursuscenter beliggende på Banemarksvej 2A, 2600 Glostrup og er inkl. fuld forplejning alle dagene.

Kursets indhold:
– Kørelæreruddannelsens mål, opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, systemmatikken og definitioner heri.

– Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf.
– Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særligt fokus på de forhold, der gør sig gældende for kørelærererhvervet.
– Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen.
– Køreteknik.
– Regelgrundlaget for køreuddannelsen.
– Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og -sociologi, afsnit 8 i undervisningsplanerne.
– Supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler.
– Arbejdsmiljø.

Datoer og priser for kurset finder du via nedenstående link.
https://kls.easydrive.dk/forside-oevrige-kurser/