Kørekort

Kørekort

Den praktiske udstedelse og fornyelse af kørekort sker hos et af kommunens borgerservicecentre. Kommunerne afgør om betingelserne for at udstede og forny kørekort er opfyldt. Det er også kommunen, der berammer køreprøver og opkræver betaling. Politiet afholder køreprøver og afgør sager om bl.a. helbredsspørgsmål (bortset fra synsstyrke) og særlige vandelskrav.

Det er en tillidssag at vælge kørelærer. Sørg for at få en god orientering om både undervisningens indhold, tilrettelæggelse og pris, inden du begynder at tage kørekort, for også i denne sammenhæng kan det være dyrt at købe billigt. Forlang altid at få en skriftlig elevinformation. Du kan finde de organiserede kørelærere her, der alle er tilsluttet offentligt ankenævn og garantifond.

Før du kan indstilles til teori og praktisk prøve, skal du som elev gennemgå nogle vejledende prøver i din køreskole. Herved bliver du fortrolig med fremgangsmåden ved de endelige prøver.

Du skal have gennemført et kursus på 8 timer i færdselsrelateret førstehjælp for at få et kørekort. Dette gælder kun for dem, der skal have kørekort for første gang.

Før teoriprøven skal du have gennemgået hele uddannelsesforløbet undtagen undervisningen.