Køreuddannelsen

Køreskoler – Kørekort

Vigtige tips før valg af køreskole

Ulykker sker ikke – de forårsages.

En bil er den lydigste tjener, mennesket kan anskaffe sig. Den gør intet af sig selv. Kun det, føreren beder den om.

Derfor er køreuddannelsen vigtig! Det er dit liv, det drejer sig om, og du har kun et. Så det gælder ikke alene om at bestå køreprøven og få et kørekort. Du skal blive så god til at køre, at du også overlever bagefter.

Køreskoler

Det er en tillidssag at vælge kørelærer. Sørg for at få en god orientering om både undervisningens indhold, tilrettelæggelse og pris, inden du begynder at tage kørekort, for også i denne sammenhæng kan det være dyrt at købe billigt. Forlang at få en skriftlig elevinformation.

Hvis køreskolen ikke kan give dig skriftlig elevinformation, bør du i hvert tilfælde sikre dig at punkterne herunder opfyldes:

 • at kørelæreren tilrettelægger undervisningen efter undervisningsplanen for den kørekortkategori du ønsker.
 • Undervisningsplanerne kan ses på:
 • at der er en nøje sammenhæng mellem køreskolens teori- og praktikundervisning.
 • at du starter med teoriundervisning på et hold, hvor alle elever er nye og dermed på samme niveau.
  I alt minimum 29 lektioner á 45 min.
 • at teoriundervisningen er baseret på fremvisning af billeder og video, så du får træning i at vurdere billeder af forskellige færdselssituationer.
 • at dine første kørelektioner foregår på en lukket øvelsesplads (50 x 100m), hvor du skal opholde dig alene i bilen.
  Kørelæreren må højst undervise 3 elever ad gangen.
 • at køreundervisningen også omfatter oplæring i kørsel på motorvej, motortrafikvej og mørkekørsel.
 • at du gennemfører den krævede undervisning i køreteknik på et af Rigspolitiets godkendt køreteknisk anlæg.

Kun hvis disse krav opfyldes, bør du overveje at indgå aftaler med køreskolen.
Bornholm kan dog have problemer med at gennemføre den praktiske motorvejskørsel.

Køreundervisningens forløb i hovedtræk

Teorien skal lette og understøtte de praktiske øvelser. Derfor skifter undervisningen hele tiden mellem lektionerne i teorilokalet og lektionerne i skolevognen.

Køreuddannelsens indhold opdeles i 10 hovedafsnit:

 1. Bilens indretning og udstyr.
 2. Manøvrer på lukket øvelsesplads.
 3. Køretøjets manøvre-egenskaber.
 4. Trafikantadfærd.
 5. Vejforhold.
 6. Grundregler for bilkørsel.
 7. Manøvrer på vej.
 8. Særlige risikoforhold i trafikken.
 9. Manøvrer på køretekniske anlæg.
 10. Forberedelse til køreprøve

Disse hovedafsnit er opdelt i underpunkter, der indeholder hovedmål og detaljerede delmål, som udgør retningslinjerne for undervisningen og danner grundlaget for bedømmelsen ved den praktiske og teoretiske prøve. Derudover afspejler målene, hvad du skal vide og kunne efter endt undervisning for at kunne få kørekort. De enkelte krav er nøje beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan.

Menneskelige fejl er årsagen til størstedelen af alle færdselsulykker. For at nedsætte risikoen for at du kommer til at forårsage ulykker, lægges der i køreundervisningen stor vægt på, at du får kendskab til færdselsreglerne og trænes i kritisk at bedømme faremulighederne ved andre køretøjers manøvreegenskaber.

Du opøves i at vurdere risikoforholdene på vejen og i at forstå andre trafikanters adfærd. Først og fremmest får du indsigt i dine egne muligheder og begrænsninger i trafikken.

Vejledende teori- og køreprøve – på køreskoler

Før du kan indstilles til teori og køreprøve, skal du som elev gennemgå nogle vejledende prøver i din køreskole. Herved bliver du fortrolig med fremgangsmåden ved de endelige prøver.

Før teoriprøven skal du have gennemgået hele uddannelsesforløbet undtagen undervisningen på køreteknisk anlæg.

HUSK! kørekort er en tillidssag…

FIND EN KØRESKOLE NÆR DIG