Teoriprøver

Teoriprøver

Test din viden med opdaterede prøver

Prøverne er udviklet i samarbejde med Drive4You og er til alle kategorier af køretøjer.

Som trafikant har du altid et stort ansvar, for langt de fleste ulykker sker på grund af menneskelige fejl – og ofte fordi kendskabet til gældende færdselsregler ikke er gode nok.

Det er derfor vigtigt, at du har god indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder du som trafikant møder i trafikken og naturligvis en god færdighed i at bedømme færdslen kritisk.

BESØG DRIVE4YOU